Verksamhetsberättelse 2023

Pensionärsklubben Akademiska sjukhuset

 

Verksamhetsberättelsen år 2023 utgör samtidigt den 33:e berättelsen sedan

klubben startade i maj1989. Medlemsantalet var då ca150 medlemmar.

Antalet medlemmar 2023–12-31var 582, varav36är nya medlemmar 2023.

 

Verksamhetsberättelsen för 2022 godkändes i samband med årsmötet 202303 07.

Ekonomisk berättelse, balansräkning och revisionsberättelse för 2022 godkändes.

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

 

Styrelse för 2023

Ordförande                                                    Karin Norlén              

Vice ordförande                                                        Anders Fallgren            

Kassör                                                           Lars Ramström

Sekreterare                                                     Monica Eriksson                          Ledamöter                                                                                       Marie-Louise Aarflot  

                                                                      Karin Willerström

                                                                      Kerstin Franck

Birgitta von Oelreich
Elisabeth Lund-Ihre

Revisorer                                                      Eli Chiverton                                                                                    Aira Lindqvist

                

Valberedning för 2023Monika Nordqvist   sammankallande

                                                    Lena Gunningberg

 

Verksamhet och program

Tio styrelsemöten med minnesanteckningar har genomförts.

Femmånadsbrev med information om aktiviteter har sänts ut.

Föreläsningar och studiebesökunder 2023
9 feb          ”Behandling av läpp-käk-gomspalt” - Malin Hakelius
7 mars       ”Seniorerna berättar”- Film från 1995
24 mars     Modevisning
27 april      ”Nyttan av vaccination för oss äldre”- Ingrid Uhnoo
3 maj         Resa till Åland

4 oktober   ”Samarbete för en bättre brännskadevård i utvecklingsländer”
                    - Morten Kildal
18 okt       Besök på Uppsala Industrimuseum
 9 nov       Studiebesök på operation 100/101-huset
15 nov      Besök Medicinhistoriska muséet
13 dec       Luciafirande

Torsdagspromenader längs Fyrisån har pågått under året

 

 

Uppsala 2024-02-04 

Karin Norlén     Anders Fallgren   Monica ErikssonLars Ramström

OrdförandeVice ordförande   Sekreterare            Kassör

 


Ledamöter: Marie-Louise Aarflot, Kerstin Franck, Elisabeth Lund-Ihre,
Birgitta von Oelreich, Karin Willerström,