2021 01 21. Föreläsning Fysisk akivitet och andra 

          levnadsvanor-kan de förhindra fallolyckor hos äldre

          Susanna Tuvemo Johnson

Inspelning från Susannas föreläsning

ev. frågor till Susana.

                      susanna.tuvemo.johnson@akademiska.se