Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Akademiska sjukhusets pensionärsklubb


Har du gått i pension från Akademiska sjukhuset, kan du bli medlem i Akademiska sjukhusets pensionärsklubb.


Medlemskapet i Pensionärsklubben är avgiftsfri.


Klubben är ett organ för att:

  • bevaka och tillvarata medlemarnas intressen.
  • genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmarna emellan.
  • främja medlemmarnas studie och fritidsintressen.
  • vara ett informationsorgan till Akademiska sjukhusets ledning i frågor som är angelägna för pensionärer eller blivande pensionärer.
  • handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÄLKOMMEN!
På styrelsens vägnar ber jag att få hälsa Dig varmt välkommen som medlem i Akademiska sjukhusets Pensionärsklubb. Hoppas att du kommer att trivas med klubben och våra aktiviteter. Vi har en hemsida, aspension.se, där aktuell information finns tillgänglig. I samband med föreläsningar, resor mm kommer information till var och en via mejl.
Som med allt föreningsliv blir verksamheten vad medlemmarna önskar. Om du har förslag/önskemål på aktivitet, ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Vi ska göra vårt bästa för att uppfylla dina önskemål.

Varmt välkommen!
Karin Norlén, ordförande

 

 

PENSIONÄRSKLUBBEN VID AKADEMISKA SJUKHUSET
Vid en sammankomst med pensionerade arbetstagarevid Akademiskasjukhuset, den 31 maj 1989 beslutadesatt bilda en organisation för pensionerad personal.Organisationen fick beteckningen:Pensionärsklubben vid Akademiska sjukhuset.Rätt till medlemskap har alla kategorier av arbetstagaremed ålders- sjuk- eller förtidspensionering. Klubben ärinte ansluten till någon av de rikstäckandePensionärsorganisationerna.

 

MEDLEMSKAPET I PENSIONÄRSKLUBBEN ÄR AVGIFTSFRI
Klubben är ett organ för att:
- bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen.
- genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmarna emellan.
- främja medlemmarnas studie- och fritidsintressen.
- vara ett informationsorgan till Akademiska sjukhusets ledning i frågor som är angelägna för pensionärer eller blivandepensionärer.
- handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.

Vill du gå med? Skicka ett mail till "aspension@hotmail.se"

 

EKONOMI
För klubbens verksamhet och funktion ställer Akademiskasjukhuset ekonomiska och administrativa medel till klubbensförfogande.Vid vissa anordnade aktiviteter betalar deltagande medlemen självkostnadsbaserad avgift. 

 

Så här hanterar pensionärsklubben personuppgifter som regleras av nya dataskyddslagen (GDPR)
Personuppgifter hos Akademiska sjukhusets Pensionärsklubb finns i ett medlemsregister. Sekreteraren i styrelsen har ansvar för medlemsregistret.
Ändamålet med behandlingen av medlemmarnas personuppgifter är att sända medlemmarna information, inbjudning till föreläsningar, resor mm.

Uppgifterna sparas så länge medlemskap föreligger inom klubben. När medlemskapet upphör raderas samtliga uppgifter.

Klubben lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller organisationer i någon form.

Genom att anmäla dig till pensionärsklubbensågodkänner du att dina personuppgifter lagras i enlighet med GDPR reglerna.

 

AKTIVITETER!
Inbjudningar till de olika aktiviteterna utsändes via e-post.
Exempel: Föreläsningar, teaterbesök och resor


ADRESSÄNDRING
Ändrar du din adress eller e-post, meddela klubben
e-post: aspension@hotmail.sePensionärsklubbens styrelse år 2023
Ordförande                        Karin Norlén                  070 373 92 12
Vice ordförande                  Anders Fallgren              072 226 83 68
Kassör                               Lars Ramström               076 180 24 86
Sekreterare                        Monica Eriksson              070 581 20 19         
Ledamot                            Marie-Louise Aarflot       072 713 15 13
Ledamot                            Karin Willlerström           070 526 48 68
Ledamot                            Elisabeth Lund-Ihre         070 392 54 06
Ledamot                            Kerstin Franck                070 200 56 47
Ledamot                            Birgitta von Oelreich       070 602 27 19
                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------

Återkommande aktiviteter.

Promenader

Den bästa motionen är den som blir av.

De som vill träffas vid pumphuset svandammen, på torsdagar kl. 10.00 tag gärna med lite fika. Så tar vi en promenad och stannar och fikar.  Ingen föranmälan, de som har lust, träffas och tar en promenad.

En person från styrelsen är alltid med.

Det är viktigt att vi rör på oss

                                              --------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Höstbrev 2023

          

Akademiska sjukhuset - Pensionärsklubben 2023-09-11

Hej alla! Hoppas ni haft en fin sommar, nu är hösten här med härligt väder och många möjligheter för oss att ses, lyssna på föredrag och gå på studiebesök.


Här är det program vi planerar under hösten:


- början av november besök på operationsavdelningen 100-huset

Mer information


- 15 november kl.14 besök på Medicinhistoriska museet och möjlighet att tillverka senap.

Mer information


- 13 december Luciafirande

Mer information


Vi ser fram emot en fin höst! Styrelsen

Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

     


      Tidigare föreläsningar 2020

      Tidigare föreläsningar. 2021

      Tidigare aktiviteter. 2022

      Tidigare föreläsningar 2023 Ingrid Unhoo


      Torsdagspromenader.


Information om styrelsen.  


När Bengt Nordqvist 1989 gick i pension efter att länge varit ordförande i fackföreningen Kommunal  på Akademiska sjukhuset. Lyckades Bengt med hjälp av dåvarande sjukhusdirektören Gudmar Lundqvist starta Akademiska sjukhusets pensionärsklubb. Klubben bildades 31 maj 1989

Bengt var alltid aktiv och för det mesta ordförande fram till han avled 31 oktober 2017.

Bengt blev 94 år.


E post adress till klubben: aspension@hotmail.se