Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Akademiska sjukhusets pensionärsklubb


AKTUELLT


Torsdag 31 maj kl 19:00 - Stadsteatern "Litteraturkanonen" med Juvenalorden.VÄLKOMMEN!
På styrelsens vägnar ber jag att få hälsa Dig varmt välkommen som medlem i Akademiska sjukhusets Pensionärsklubb. Hoppas att du kommer att trivas med klubben och våra aktiviteter.
Vi har en hemsida, aspension.se, där aktuell information finns tillgänglig. I samband med föreläsningar, resor mm kommer information till var och en via mejl.

Som med allt föreningsliv blir verksamheten vad medlemmarna önskar. Om du har förslag/önskemål på aktivitet, ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Vi ska göra vårt bästa för att uppfylla dina önskemål.

Varmt välkommen!
Karin Norlén, ordförande

 

PENSIONÄRSKLUBBEN VID AKADEMISKA SJUKHUSET
Vid en sammankomst med pensionerade arbetstagare vid Akademiska sjukhuset, den 31 maj 1989 beslutades att bilda en organisation för pensionerad personal. Organisationen fick beteckningen: Pensionärsklubben vid Akademiska sjukhuset. Rätt till medlemskap har alla kategorier av arbetstagare med ålders- sjuk- eller förtidspensionering. Klubben är inte ansluten till någon av de rikstäckande Pensionärsorganisationerna.

 

MEDLEMSKAPET I PENSIONÄRSKLUBBEN ÄR AVGIFTSFRI
Klubben är ett organ för att:
- bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen.
- genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmarna emellan.
- främja medlemmarnas studie- och fritidsintressen.
- vara ett informationsorgan till Akademiska sjukhusets ledning i frågor som är angelägna för

  pensionärer eller blivandepensionärer.
- handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.

Vill du gå med? Skicka ett mail till "aspension@hotmail.se"

 

EKONOMI
För klubbens verksamhet och funktion ställer Akademiska sjukhuset ekonomiska och administrativa medel till klubbens förfogande. Vid vissa anordnade aktiviteter betalar deltagande medlemmen självkostnadsbaserad avgift.


Så här hanterar pensionärsklubben personuppgifter som regleras av nya dataskyddslagen (GDPR)
Personuppgifter hos Akademiska sjukhusets Pensionärsklubb finns i ett medlemsregister. Sekreteraren i styrelsen har ansvar för medlemsregistret.
Ändamålet med behandlingen av medlemmarnas personuppgifter är att sända medlemmarna information, inbjudning till föreläsningar, resor mm.

Uppgifterna sparas så länge medlemskap föreligger inom klubben. När medlemskapet upphör raderas samtliga uppgifter.

Klubben lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller organisationer i någon form.

Genom att anmäla dig till pensionärsklubben så godkänner du att dina personuppgifter lagras i enlighet med GDPR reglerna.

 

AKTIVITETER
Inbjudningar till de olika aktiviteterna utsändes via e-post.
Exempel: Föreläsningar, teaterbesök och resor

ADRESSÄNDRING
Ändrar du din adress eller e-post, meddela klubben
e-post: aspension@hotmail.se

Pensionärsklubbens styrelse år 2023
Ordförande            Karin Norlén                  070-373 92 12
Vice ordförande      Anders Fallgren              072-226 83 68
Kassör                    Lars Ramström              076-180 24 86
Sekreterare             Monica Eriksson             070-581 20 19         
Ledamot                 Marie-Louise Aarflot      072-713 15 13
Ledamot                 Karin Willlerström          070-526 48 68
Ledamot                 Elisabeth Lund-Ihre        070-392 54 06
Ledamot                 Kerstin Franck               070-200 56 47
Ledamot                 Birgitta von Oelreich      070-602 27 19
                                                                        


ÅTERKOMMANDE  AKTIVITETER 

PROMENADER

Den bästa motionen är den som blir av.

De som vill träffas vid pumphuset svandammen, på torsdagar kl. 10.00 tag gärna med lite fika. Så tar vi en promenad och stannar och fikar.  Ingen föranmälan, de som har lust, träffas och tar en promenad.

En person från styrelsen är alltid med. Det är viktigt att vi rör på oss

                                              
INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Verksamhetsberättelse 2023


Pensionärsklubben Akademiska sjukhuset

 

Verksamhetsberättelsen år 2023 utgör samtidigt den 33:e berättelsen sedan

klubben startade i maj 1989. Medlemsantalet var då ca 150 medlemmar.

Antalet medlemmar 2023–12-31 var 582, varav 36 är nya medlemmar 2023.

 

Verksamhetsberättelsen för 2022 godkändes i samband med årsmötet 202303 07.

Ekonomisk berättelse, balansräkning och revisionsberättelse för 2022 godkändes.

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

 

Styrelse för 2023

Ordförande                  Karin Norlén              

Vice ordförande            Anders Fallgren            

Kassör                          Lars Ramström

Sekreterare                   Monica Eriksson  
                       
Ledamöter                    Marie-Louise Aarflot                                                                                                                                        Karin Willerström

                                    Kerstin Franck

                                    Birgitta von Oelreich
                                    Elisabeth Lund-Ihre

Revisorer                      Eli Chiverton                                                                                                                                                    Aira Lindqvist

                

Valberedning för 2023  Monika Nordqvist   sammankallande

                                    Lena Gunningberg

 

Verksamhet och program

Tio styrelsemöten med minnesanteckningar har genomförts.

Femmånadsbrev med information om aktiviteter har sänts ut.

Föreläsningar och studiebesök under 2023
9 feb         ”Behandling av läpp-käk-gomspalt” - Malin Hakelius
7 mars       ”Seniorerna berättar”- Film från 1995
24 mars      Modevisning
27 april      ”Nyttan av vaccination för oss äldre”- Ingrid Uhnoo
3 maj          Resa till Åland

4 oktober   ”Samarbete för en bättre brännskadevård i utvecklingsländer” - Morten Kildal
18 okt         Besök på Uppsala Industrimuseum
 9 nov         Studiebesök på operation 100/101-huset
15 nov         Besök Medicinhistoriska muséet
13 dec         Luciafirande

Torsdagspromenader längs Fyrisån har pågått under året

 

Uppsala 2024-02-04

 


Karin Norlén     Anders Fallgren   Monica Eriksson  Lars Ramström

 Ordförande      Vice ordförande       Sekreterare         Kassör

 
Ledamöter: Marie-Louise Aarflot, Kerstin Franck, Elisabeth Lund-Ihre,
Birgitta von Oelreich, Karin Willerström,

 


När Bengt Nordqvist 1989 gick i pension efter att länge varit ordförande i fackföreningen Kommunal  på Akademiska sjukhuset. Lyckades Bengt med hjälp av dåvarande sjukhusdirektören Gudmar Lundqvist starta Akademiska sjukhusets pensionärsklubb. Klubben bildades 31 maj 1989

Bengt var alltid aktiv och för det mesta ordförande fram till han avled 31 oktober 2017.

Bengt blev 94 år.


E post adress till klubben: aspension@hotmail.se