Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Har du gått i pension från Akademiska sjukhuset, kan du bli medlem i Akademiska sjukhusets pensionärsklubb.


Medlemskapet i Pensionärsklubben är avgiftsfri.


Klubben är ett organ för att:

  • bevaka och tillvarata medlemarnas intressen.
  • genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmarna emellan.
  • främja medlemmarnas studie och fritidsintressen.
  • vara ett informationsorgan till Akademiska sjukhusets ledning i frågor som är angelägna för pensionärer eller blivande pensionärer.
  • handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.


På grund av coronavirus,

är de flesta verksamheter inställda tills vidare. 

Aktuella aktiviteter hösten 2020

Promenader

Den bästa motionen är den som blir av.

De som vill träffas vid pumphuset svandammen, på torsdagar kl. 10.00 tag gärna med lite fika. Så tar vi en promenad och stannar och fikar.  Ingen föranmälan, de som har lust, träffas och tar en promenad.

En person från styrelsen är alltid med.

Det är viktigt att vi rör på oss


8 dec. Föreläsning om Diabetes och graviditet.

          Ulf Hansson - ett exempel på positiv utveckling

          under vårt yrkesverksamma liv.

2021 01 21. Föreläsning Fysisk akivitet och andra 

          levnadsvanor-kan de förhindra fallolyckor hos äldre

          Susanna Tuvemo Johnson

Tips om ZOOM, för föreläsningar över internet.


Torsdagspromenader.


Information om styrelsen.

Gymnastiken inställd tills vidare.

Läsecirkeln inställd tills vidare.


När Bengt Nordqvist 1989 gick i pension efter att länge varit ordförande i fackföreningen Kommunal  på Akademiska sjukhuset. Lyckades Bengt med hjälp av dåvarande sjukhusdirektören Gudmar Lundqvist starta Akademiska sjukhusets pensionärsklubb. Klubben bildades 31 maj 1989

Bengt var alltid aktiv och för det mesta ordförande fram till han avled 31 oktober 2017.

Bengt blev 94 år.