Akademiska sjukhusets pensionärsklubb


Har du gått i pension från Akademiska sjukhuset, kan du bli medlem i Akademiska sjukhusets pensionärsklubb.


Medlemskapet i Pensionärsklubben är avgiftsfri.


Klubben är ett organ för att:

  • bevaka och tillvarata medlemarnas intressen.
  • genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmarna emellan.
  • främja medlemmarnas studie och fritidsintressen.
  • vara ett informationsorgan till Akademiska sjukhusets ledning i frågor som är angelägna för pensionärer eller blivande pensionärer.
  • handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.


1977 säande SVT Reservdelsmäniskan.

Ett avsnitt hette "Kluven gom blir hel".

På grund av coronavirus, är de flesta verksamheter inställda tills vidare. 


Föreläsning 6 maj

Läkemedel på Äldre dar - lagom är bäst.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi saknar medlemmar i styrelsen. Kan du tänka dig att ställa upp, så att det inte är risk att klubben försvinner? Tag kontakt med någon i valberedningen.

Monica Nordqvist tel. 073 084 89 98 nodqvist1945@gmail.com

eller Anne-Marie Tagerud  tel. 070 436 01 43 tageruda@gmail.com .

......................................................................................................................................................................................................

Aktuella aktiviteter hösten 2020

Promenader

Den bästa motionen är den som blir av.

De som vill träffas vid pumphuset svandammen, på torsdagar kl. 10.00 tag gärna med lite fika. Så tar vi en promenad och stannar och fikar.  Ingen föranmälan, de som har lust, träffas och tar en promenad.

En person från styrelsen är alltid med.

Det är viktigt att vi rör på oss


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Tips om ZOOM, för föreläsningar över internet.


      Tidigare föreläsningar 2020


      Tidigare föreläsningar. 2021


      Torsdagspromenader.


Information om styrelsen.  

Gymnastiken inställd tills vidare.

Läsecirkeln inställd tills vidare.


När Bengt Nordqvist 1989 gick i pension efter att länge varit ordförande i fackföreningen Kommunal  på Akademiska sjukhuset. Lyckades Bengt med hjälp av dåvarande sjukhusdirektören Gudmar Lundqvist starta Akademiska sjukhusets pensionärsklubb. Klubben bildades 31 maj 1989

Bengt var alltid aktiv och för det mesta ordförande fram till han avled 31 oktober 2017.

Bengt blev 94 år.