20221025 Medicinhistoriska

Länk till museets hemsida. 

https://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/