2021 03 19 Årsmöte Miljö

Årsmöte

Föreläsning digitalt

Fredagen  19 mars 2021 kl. 14.00

ÅRSMÖTE

Årsmötesförhandlingar det är viktigt att så många som möjligt deltar i årsmötet.

Direkt efter årsmötet.

Region Uppsalas miljöarbete

Marta Fallgren

Miljöchef Region Uppsala. Marta berättar om miljöenhetens arbete. I uppdraget ingår att analysera var i verksamheterna miljö- och klimatpåverkan är störst, samt vilka möjligheter som finns att minimera densamma. Ett av Region Uppsalas tre övergripande miljömål är en minskad klimatpåverkan. Arbete för att minska klimatpåverkan sker bland annat inom områdena transporter, energi och förbrukningsvaror.

Årsmötet / Föreläsningen går till så att vi med dator, smartphone eller liknande kopplar upp oss så alla kan se och höra vad som sägs. Vi ber samtliga som inte skall prata att ha mikrofonen avstängd.

Vill du testa tekniken, är du välkomna att höra av dig till Anders Fallgren andersfallgren@hotmail.com

eller  072 26 83 68

”Mötesrummet” öppnas c:a 30 min före aktuell tid.

Länk kommer med E post.

Välkomna  Styrelsen