Läsercirkel

Läsecirkel

Studieverksamhet

Läsecirkel i lokal: Storgatan 11 Uppsala

Gruppen är tyvärr fulltalig  

Ledare / Info: Margareta Björling tel. 018 21 24 47