2021 01 21 Fysisk akivitet

Föreläsning digitalt

2021-01-21 kl. 1500

Susanna Tuvemo Johnson

”Fysisk aktivitet och andra levnadsvanor –  kan det förhindra fallolyckor hos äldre?”

Universitetsadjunkt, forskare och leg fysioterapeut. Disputerade januari 2018 inom området äldres hälsa. Arbetar sedan juni 2018 även som vårdutvecklare på Vårdkvalitetsenheten på Akademiska med bland annat Fysisk aktivitet på recept (FaR) och förebyggande av fallolyckor.

Föreläsningen går till så att vi med dator, smartphone eller liknande kopplar upp oss så alla kan se och höra vad som sägs. Vi ber samtliga som inte skall prata att ha mikrofonen avstängd.

Vill ni testa tekniken, är ni välkomna att höra av dig till Anders Fallgren andersfallgren@hotmail.com eller 072 226 83 68

”Mötesrummet” öppnas c:a 30 min före föreläsningen.

Länk till föreläsningen kommer i mail.

Välkomna Styrelsen