2023 10 04 Morten Kildal

Medlemsträff

Hedstrandsalen ing. 70 BV

Onsdagen 4 oktober 2023 kl. 15.00

Morten Kildal

Överläkare på Brännskadecentrum

Akademiska sjukhuset

Föreläsning

Samarbete för en bättre brännskadevård i utvecklingsländer

och i krigsdrabbade områden - ett lärande för alla.


Morten Kildal har länge arbetat på Akademiska sjukhset.

Många år arbetat i Afrika och Mellanöstern för organisationer som. Läkare utan gränser.

Operation Smile och 2ndChance.

Initiativtagare till Brännskadefonden.


Efter föreläsningen går dom som vill till kiosken ing. 70 och köper fika och pratar.

Ingen Föranmälan.

Välkomna styrelsen


Tillbaka till startsidan