2020 09 01 Stroke

Föreläsning med hjälp av ZOOM, över internet.

man måste inte ladda ned ZOOM, det går bra att delta med webbläsare gärna Google chrome.