Styrelse

Akademiska sjukhuset pensionärsklubbs styrelse består av:

Ordförande:

Karin Norlén

070 373 92 12

e post:

karinnorlen2@gmail.com

Sekreterare:

Monica Eriksson 

070-581 20 19

e post:

ummeriksson@gmail.com

Vice Ordförande:

Anders Fallgren 

Tel. 018 495 76 67

e post:

andersfallgren@hotmail.com

Kassör:

Lars Ramström

Tel. 018 22 24 86

e post:

lars.ramstrom@hotmail.com

Vice Sekreterare

Elisabeth Lund-Ihre


e post:

elisabeth.lund.ihre@telia.com


Ledamot:

Birgitta von Oelreich 


e post:

birgitta.von.oelreich@gmail.com

Ledamot:

Karin Willerström

070-526 48 68

e post:

karinwillerstrom@gmail.com

Ledamot:

Marie Louise Aarflot 

072-713 15 13

e post:

marie-louise.aarflot@telia.com

Ledamot:

Kerstin Frank

070-200 56 47

e post:

kerstin1949@icloud.com