20200518 Anhörigcentrum

 Akademiska sjukhusets

 Pensionärsklubb

Medlemsträff

med föreläsning

Hedstrandsalen ing. 70

Måndagen 18 maj 2020 kl.14.00

Niklas Christiansson från Anhörigcentrum kommer att berätta om centrumets verksam-  het, vilka hjälp-/stödinsatser de kan erbjuda dem som hjälper sin anhörig, vän eller granne.

De som arbetar där är konsulter, instruktörer och anhörigstödjare.

Efter föreläsningen:

Kaffe och lotteri

     Anmälan senast 12 maj 2020 till:

ØAnders Fallgren 018 495 76 67, andersfallgren@hotmail.co

ØTuula Pönniäinen 072 296 25 93, tuumarp@gmail.com

Välkomna

Programgruppen