20210928 Arne Pettersson visar Opsalar i 100 huset

Demonstration 100 huset Akademiska sjukhuset
tisdagen den 28 sept. kl 15.00

Arne Pettersson arbetar som sjukhusingenjör

Sedan 1982 på Akademiska sjukhuset.

Arne var en av dom tekniskt ansvariga under

Upp byggnaden av 100 huset.

Arne kommer framför allt att med hjälp av

ZOOM visa en operations sal med den moderna

Utrustningen.

---------------------------------------------------------------------------------

Vi blev ett 20 tal som fick en bra och givande visning där vi i vanliga fall inte kan komma inn.