Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Akademiska sjukhusets pensionärsklubb


Har du gått i pension från Akademiska sjukhuset, kan du bli medlem i Akademiska sjukhusets pensionärsklubb.


Medlemskapet i Pensionärsklubben är avgiftsfri.


Klubben är ett organ för att:

  • bevaka och tillvarata medlemarnas intressen.
  • genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmarna emellan.
  • främja medlemmarnas studie och fritidsintressen.
  • vara ett informationsorgan till Akademiska sjukhusets ledning i frågor som är angelägna för pensionärer eller blivande pensionärer.
  • handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÄLKOMMEN!
På styrelsens vägnar ber jag att få hälsa Dig varmt välkommen som medlem i Akademiska sjukhusets Pensionärsklubb. Hoppas att du kommer att trivas med klubben och våra aktiviteter. Vi har en hemsida, aspension.se, där aktuell information finns tillgänglig. I samband med föreläsningar, resor mm kommer information till var och en via mejl.
Som med allt föreningsliv blir verksamheten vad medlemmarna önskar. Om du har förslag/önskemål på aktivitet, ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Vi ska göra vårt bästa för att uppfylla dina önskemål.

Varmt välkommen!
Karin Norlén, ordförande

 

 

PENSIONÄRSKLUBBEN VID AKADEMISKA SJUKHUSET
Vid en sammankomst med pensionerade arbetstagarevid Akademiskasjukhuset, den 31 maj 1989 beslutadesatt bilda en organisation för pensionerad personal.Organisationen fick beteckningen:Pensionärsklubben vid Akademiska sjukhuset.Rätt till medlemskap har alla kategorier av arbetstagaremed ålders- sjuk- eller förtidspensionering. Klubben ärinte ansluten till någon av de rikstäckandePensionärsorganisationerna.

 

MEDLEMSKAPET I PENSIONÄRSKLUBBEN ÄR AVGIFTSFRI
Klubben är ett organ för att:
- bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen.
- genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmarna emellan.
- främja medlemmarnas studie- och fritidsintressen.
- vara ett informationsorgan till Akademiska sjukhusets ledning i frågor som är angelägna för pensionärer eller blivandepensionärer.
- handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.

Vill du gå med? Skicka ett mail till "aspension@hotmail.se"

 

EKONOMI
För klubbens verksamhet och funktion ställer Akademiskasjukhuset ekonomiska och administrativa medel till klubbensförfogande.Vid vissa anordnade aktiviteter betalar deltagande medlemen självkostnadsbaserad avgift. 

 

Så här hanterar pensionärsklubben personuppgifter som regleras av nya dataskyddslagen (GDPR)
Personuppgifter hos Akademiska sjukhusets Pensionärsklubb finns i ett medlemsregister. Sekreteraren i styrelsen har ansvar för medlemsregistret.
Ändamålet med behandlingen av medlemmarnas personuppgifter är att sända medlemmarna information, inbjudning till föreläsningar, resor mm.

Uppgifterna sparas så länge medlemskap föreligger inom klubben. När medlemskapet upphör raderas samtliga uppgifter.

Klubben lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller organisationer i någon form.

Genom att anmäla dig till pensionärsklubbensågodkänner du att dina personuppgifter lagras i enlighet med GDPR reglerna.

 

AKTIVITETER!
Inbjudningar till de olika aktiviteterna utsändes via e-post.
Exempel: Föreläsningar, teaterbesök och resor


ADRESSÄNDRING
Ändrar du din adress eller e-post, meddela klubben
e-post: aspension@hotmail.sePensionärsklubbens styrelse år 2023
Ordförande                        Karin Norlén                  070 373 92 12
Vice ordförande                  Anders Fallgren              072 226 83 68
Kassör                               Lars Ramström               076 180 24 86
Sekreterare                        Monica Eriksson              070 581 20 19         
Ledamot                            Marie-Louise Aarflot       072 713 15 13
Ledamot                            Karin Willlerström           070 526 48 68
Ledamot                            Elisabeth Lund-Ihre         070 392 54 06
Ledamot                            Kerstin Franck                070 200 56 47
Ledamot                            Birgitta von Oelreich       070 602 27 19
                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------

Återkommande aktiviteter.

Promenader

Den bästa motionen är den som blir av.

De som vill träffas vid pumphuset svandammen, på torsdagar kl. 10.00 tag gärna med lite fika. Så tar vi en promenad och stannar och fikar.  Ingen föranmälan, de som har lust, träffas och tar en promenad.

En person från styrelsen är alltid med.

Det är viktigt att vi rör på oss

                                              --------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Tidigare föreläsningar 2020

      Tidigare föreläsningar. 2021

      Tidigare aktiviteter. 2022

      Tidigare föreläsningar 2023 Ingrid Unhoo


      Torsdagspromenader.


Information om styrelsen.  

Verksamhetsberättelse 2023


Pensionärsklubben Akademiska sjukhuset

 

Verksamhetsberättelsen år 2023utgör samtidigt den 33:e berättelsen sedan

klubben startade i maj1989. Medlemsantalet var då ca150 medlemmar.

Antalet medlemmar 2023–12-31var 582, varav36är nya medlemmar 2023.

 

Verksamhetsberättelsen för 2022 godkändes i samband med årsmötet 202303 07.

Ekonomisk berättelse, balansräkning och revisionsberättelse för 2022 godkändes.

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

 

Styrelse för 2023

Ordförande                                        Karin Norlén              

Vice ordförande                                  Anders Fallgren            

Kassör                                                Lars Ramström

Sekreterare                                         Monica Eriksson                          Ledamöter                                                                                                                                                   Marie-Louise Aarflot  

                                                         Karin Willerström

                                                         Kerstin Franck

                                                         Birgitta von Oelreich
                                                         Elisabeth Lund-Ihre

Revisorer                                          Eli Chiverton                                                                                        Aira Lindqvist

                

Valberedning för 2023Monika Nordqvist   sammankallande

                                                    Lena Gunningberg

 

Verksamhet och program

Tio styrelsemöten med minnesanteckningar har genomförts.

Femmånadsbrev med information om aktiviteter har sänts ut.

Föreläsningar och studiebesökunder 2023
9 feb          ”Behandling av läpp-käk-gomspalt” - Malin Hakelius
7 mars       ”Seniorerna berättar”- Film från 1995
24 mars     Modevisning
27 april      ”Nyttan av vaccination för oss äldre”- Ingrid Uhnoo
3 maj         Resa till Åland

4 oktober   ”Samarbete för en bättre brännskadevård i utvecklingsländer”
                    - Morten Kildal
18 okt       Besök på Uppsala Industrimuseum
 9 nov      Studiebesök på operation 100/101-huset
15 nov      Besök Medicinhistoriska muséet
13 dec      Luciafirande

Torsdagspromenader längs Fyrisån har pågått under året

 

 

Uppsala 2024-02-04 

Karin Norlén     Anders Fallgren   Monica ErikssonLars Ramström

OrdförandeVice ordförande   Sekreterare            Kassör

 


Ledamöter: Marie-Louise Aarflot, Kerstin Franck, Elisabeth Lund-Ihre,
Birgitta von Oelreich, Karin Willerström,

 


När Bengt Nordqvist 1989 gick i pension efter att länge varit ordförande i fackföreningen Kommunal  på Akademiska sjukhuset. Lyckades Bengt med hjälp av dåvarande sjukhusdirektören Gudmar Lundqvist starta Akademiska sjukhusets pensionärsklubb. Klubben bildades 31 maj 1989

Bengt var alltid aktiv och för det mesta ordförande fram till han avled 31 oktober 2017.

Bengt blev 94 år.


E post adress till klubben: aspension@hotmail.se