Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

På grund av coronavirus,

ALL verksamhet inställd tills vidare.

Men ta gärna en promenad, tvätta händerna.

Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Har du gått i pension från Akademiska sjukhuset, kan du bli medlem i Akademiska sjukhusets pensionärsklubb.


Medlemskapet i Pensionärsklubben är avgiftsfri.


Klubben är ett organ för att:

  • bevaka och tillvarata medlemarnas intressen.
  • genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmarna emellan.
  • främja medlemmarnas studie och fritidsintressen.
  • vara ett informationsorgan till Akademiska sjukhusets ledning i frågor som är angelägna för pensionärer eller blivande pensionärer.
  • handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


När Bengt Nordqvist 1989 gick i pension efter att länge varit ordförande i fackföreningen Kommunal  på Akademiska sjukhuset. Lyckades Bengt med hjälp av dåvarande sjukhusdirektören Gudmar Lundqvist starta Akademiska sjukhusets pensionärsklubb. Klubben bildades 31 maj 1989

Bengt var alltid aktiv och för det mesta ordförande fram till han avled 31 oktober 2017.

Bengt blev 94 år.


Delar av styrelsen packar utskick 710 st. 2016 12 28

Gymnastiken inställd tills vidare.December:

      12 / 12  Luciafirande 


Vårprogram 2020

Januari:

     24/01  Medlemsträff. Andres Rodriguez Lorenzo

               facialisparesrekonstruktion


Februari:

     05/02  Årsmöte


Mars:

     14/03  Teater. Next to normal

     26/03  Trädgårdsmässan


April:

     08/04  Modevisning 

     21/04   Medlemsträff. Vobis

     29/04  Teater. Årets svensk


Maj:

     12/05  Resa. Drottningholms slott

     18/05  Medlemsträff. Anhörigcentrum


                   Eventuellt tillkommer fler aktiviteter