Styrelse

Akademiska sjukhuset pensionärsklubbs styrelse består av:

Ordförande:

Anders Fallgren

Tel. 018 495 76 67

e post:

andersfallgren@hotmail.com

 

Vice Ordförande:

Ulla-Britt Raab

Tel. 018 36 21 10

e post:raaben@hotmail.se

 

Kassör:

Lars Ramström

Tel. 018 22 24 86

e post:

lars.ramstrom@hotmail.com

 

Sekreterare:

Ann-Helén Blomqvist

Tel. 018 71 04 63

 

Vice Sekreterare:

Laila Olsen Fallgren

Tel. 018 495 76 67

e post: lailaofallgren@hotmail.com

 

Ledamot:

Barbro Westlund

Tel. 070 671 76 50

e post: lallawes@gmail.com

 

Ledamot:

Annia Brodén

Tel. 018 36 76 75

e post: anniabroden@msn.com

 

Ledamot:

Tuula Pönniäinen

Tel. 072 296 25 93

e post:tuumarp@gmail.com

 

 

Ledamot:

Barbro Ståhl

tel. 073 339 12 84