Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Har du gått i pension från Akademiska sjukhuset, kan du bli medlem i Akademiska sjukhusets pensionärsklubb.

 

Medlemskapet i Pensionärsklubben är avgiftsfri.

Vad vill pensionärsklubben?

Klubben är ett organ för att:

  • bevaka och tillvarata medlemarnas intressen.
  • genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmarna emellan.
  • främja medlemmarnas studie och fritidsintressen.
  • vara ett informationsorgan till Akademiska sjukhusets ledning i frågor som är angelägna för pensionärer eller blivande pensionärer.
  • handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.

 

Delar av styrelsen packar utskick 710 st. 2016 12 28

Vårprogram 2018

Januari:

Februari:

Mars:

April:

11/ 4 Modevisning Nyby Servicehus

"Uppsala i går i dag i framtiden". Tid kommer senare

 

Maj:

12/ 5 Uppsala Stadsteater " Taube today "

Resa till Söderfors. Tid kommer senare.

 

MECHANIC