Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Har du gått i pension från Akademiska sjukhuset, kan du bli medlem i Akademiska sjkuhusets pensionärsklubb.

 

Medlemskapet i Pensionärsklubben är avgiftsri.

Vad vill pensionärsklubben?

Klubben är ett organ för att:

  • bevaka och tillvarata medlemarnas intressen.
  • genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmarna emellan.
  • främja medlemmarnas stufie och fritidsintressen.
  • vara ett informationsorgan till Akademiska sjukhusets ledning i frågor som är angelägna för pensionärer eller blivande pensionärer.
  • handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.

 

Delar av styrelsen packar utskick 710 st. 2016 12 28

MECHANIC