Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Har du gått i pension från Akademiska sjukhuset, kan du bli medlem i Akademiska sjukhusets pensionärsklubb.

 

Medlemskapet i Pensionärsklubben är avgiftsfri.

Vad vill pensionärsklubben?

Klubben är ett organ för att:

  • bevaka och tillvarata medlemarnas intressen.
  • genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmarna emellan.
  • främja medlemmarnas studie och fritidsintressen.
  • vara ett informationsorgan till Akademiska sjukhusets ledning i frågor som är angelägna för pensionärer eller blivande pensionärer.
  • handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

När Bengt Nordqvist 1989 gick i pension, efter att länge, varit ordförande i fackföreningen kommunal på Akademiska sjukhuset, Bengt lyckades med hjälp av dåvarande sjukhusdirektören Gudmar Lundqvist, starta Akademiska sjukhusets pensionärsklubb. Klubben bildades 31 maj 1989

Bengt var alltid aktiv och för det mesta ordförande fram till han avled 31 oktober 2017.

Bengt blev 94 år.

 

Delar av styrelsen packar utskick 710 st. 2016 12 28

Höstprogram 2018

Augusti:

September:

 

 

Oktober:

09/10 Medlemsträff. Katolska kyrkan

27/10 Uppsala stadsteater. Den Fria Viljan

 

November:

05/11 Medlemsträff. Tyra Helena Lindström författare

"Matilda 24 gånger med barn"

09/11 Stockholm Food & Wine. Matmässan

16/11 Uppsala stadsteater. Episod

 

December:

Tid kommer Medlemsträff. Besök Uppsala

senare: Auktionskammare

13/12 Lucia

 

Januari 2019

12/01 Uppsala stadsteater. Karl Bertil Jonsson

 

MECHANIC