Läsercirkel

Läsecirkel

Studieverksamhet

Läsecirkel i lokal: Storgatan 11 Uppsala

Onsdagar kl. 13.00 (udda veckor)

Höstterminen startar den 11 september 2019

Anmälan vid starten. Kostnad 30 kr. / termin

Ledare / Info: Margareta Björling tel. 018 21 24 47

MECHANIC