Läsercirkel

Läsecirkel

Studieverksamhet

Läsecirkel i lokal: Storgatan 11 Uppsala

Onsdagar kl. 13.00 (udda veckor)

Höstterminen startar den 12 september 2018

Anmälan vid starten. Kostnad 30 kr. / termin

Ledar / Info: Margareta Björling tel. 018 21 24 47

MECHANIC