20181105 Tyra Helen

36 st. kom och fick höra hur hårt livet kunde vara i Tornedalen på 1800 talet.