20180913 Brännskada

Vi blev 35 stycken som fick mycket en givande föreläsning.