Hedstrandsalen kl. 13.00

tisdagen 22 nov. 2016

Äldrenämden informerar.

Äldrenämnden ser till att de som är 65 år och äldre får det stöd och den vård de behöver. Ansvarar för träffpunkter för äldre, seniorrestauranger, stöd till närstående, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och vår- och omsorgsboende. Deltar också i samhällsplanering utifrån ett seniorperspektiv. Ansvarar också för myndighetsutövning för personer över 65 år.


Staffan Yngves från Äldrenämnden kommer och berättar föross om vad dom gör.


Föreläsningen äger rum i Hedstrandsalen ingång 70 Akademiska sjukhuset kl. 13.00 den 22 november 2016.

Anmälan senast 15 november till:

Ulla-Britt Raab tel. 018 36 21 10

eller Anders Fallgren 018 495 76 67


Kaffe och Lotteri

Välkomna Programgruppen