Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Akademiska sjukhusets pensionärsklubb

Har du gått i pension från Akademiska sjukhuset, kan du bli medlem i Akademiska sjukhusets pensionärsklubb.


Medlemskapet i Pensionärsklubben är avgiftsfri.

Vad vill pensionärsklubben?

Klubben är ett organ för att:

  • bevaka och tillvarata medlemarnas intressen.
  • genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmarna emellan.
  • främja medlemmarnas studie och fritidsintressen.
  • vara ett informationsorgan till Akademiska sjukhusets ledning i frågor som är angelägna för pensionärer eller blivande pensionärer.
  • handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


När Bengt Nordqvist 1989 gick i pension, efter att länge, varit ordförande i fackföreningen kommunal  på Akademiska sjukhuset, Bengt lyckades med hjälp av dåvarande sjukhusdirektören Gudmar Lundqvist, starta Akademiska sjukhusets pensionärsklubb. Klubben bildades 31 maj 1989

Bengt var alltid aktiv och för det mesta ordförande fram till han avled 31 oktober 2017.

Bengt blev 94 år.


Delar av styrelsen packar utskick 710 st. 2016 12 28

MECHANIC