Canasta

Canasta

Spel

Canasta i lokal: Årstagården Fyrisvallsgatan 64 Uppsala

Tisdagar kl. 12.30

Höstterminen startar 4 september 2017

Ledare / Info: Kerstin Keiser tel. 018 71 26 22

MECHANIC